Forvaltningsret

Karsten Revsbech, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen & Søren Højgaard Mørup

Price
$ 115.99
ekskl. moms
Expected to ship
2-3 workdays

Our customers say:Forvaltningsret foreligger hermed i en ny 6. udgave. Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser. I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er ligesom 5.-udgaven et resultat af et samarbejde mellem forfatterne, men ansvaret for de enkelte kapitler påhviler alene den eller de pågældende. 
Bogen tænkes fortsat primært anvendt ved undervisningen af juridiske studerende, men det er vores håb, at den også kan anvendes som håndbog af andre, der har behov for kendskab til de emner, der behandles i bogen.
Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 3. november 2015. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Manuskriptet er indleveret til trykning den 20. januar 2016.  
Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Forvaltningens organisation  Kapitel 2. Forvaltningens virksomhed  Kapitel 3. De forvaltningsretlige regler mv. Kapitel 4. Saglige krav Kapitel 5. Administrativ rekurs Kapitel 6. Domstolskontrol med forvaltningen  Kapitel 7. Folketingets Ombudsmand Kapitel 8. Tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser  Kapitel 9. Offentligretligt erstatningsansvar Litteraturfortegnelse Forkortelser i øvrigt Lovregister Domsregister Ombudsmandsudtalelser Sagregister 

Comment

Almindelige emner

Media Bøger     Sewn Spine Book   (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet)
Edition 6th edition, 3rd printing
Released Danmark, 1/5-2016
ISBN13 9788757433104
Publisher Djøf Forlag
Genre Fagbøger     Erhverv, Div.
Pages 654
Dimensions 239 × 168 × 46 mm
Weight 1,238 g
Language Danish  
Original language Danish